| 30 مهر 1399
En | 


شرح وظايف اداره مديريت بحران و پدافند غيرعامل:

  • اجراي مصوبات شوراي هماهنگي مديريت بحران استان و كارگروه حمل و نقل، شريان‌هاي حياتي، بلاياي جوي و طوفان سازمان مديريت بحران كشور.
  • انجام وظايف مربوط به مراحل پيش‌بيني و پيش‌گيري‌، آمادگي، مقابله و بازسازي و بازتواني ابلاغ شده از سوي مراجع ذیربط.
  • تهيه و پيشنهاد خط‌مشي‌هاي اجرايي موردنياز مراحل مختلف مديريت بحران جهت طرح در كارگروه‌هاي ذیربط.
  • تهيه طرح جامع خطرپذيري بخش حمل و نقل، شريان‌هاي حياتي، بلاياي جوي و طوفان، تأمين مسكن و مخاطرات زلزله، لغزش لايه‌هاي زمين، ابنيه، ساختمان و شهرسازي در سطح استان با هماهنگي ساير دستگاه‌ها.
  • جمع‌آوري و جمع‌بندي اطلاعات مربوط به خسارت وارده به بخش راه‌ و شهرسازي در سطح استان پس از وقوع حوادث و تشكيل كارگروه تخصصي ارزيابي خسارات در اداره كل.
  • راه‌اندازي و به روز‌رساني سايت مديريت بحران بخش راه و شهرسازي در سطح اداره كل.
  • پي‌گيري و نظارت بر انجام مطالعات و رعايت اصول پدافند غيرعامل در تأسيسات حياتي و حساس و مهم موجود و در دست مطالعه و ساخت با رعايت اصل هزينه-درآمد و مشاركت در تصويب طرح‌هاي تهيه شده.
  • برآورد اعتبارات موردنياز اجراي طرح‌هاي پدافند غيرعامل استان و پيشنهاد به كميته پدافند غيرعامل ستاد. 

اطلاعات تماس

اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان

  1. آدرس ساختمان شماره یک : خرم آباد - بلوار شهید شفیع پور (شصت متری) - تقاطع جلال آل احمد
تلفن: 33201890 (66) 98+ و 33223471 (66) 98+
فکس: 33215590 (66) 98+
پست الکترونیک :