| 30 مهر 1399
En | 


شرح وظايف اداره فناوري اطلاعات و ارتباطات:

 • گردآوري و تلفيق آمار و اطلاعات واصله از واحدهاي مختلف و ارائه به مبادي ذيربط.
 • تدوين آمار و گزارش‌هاي ادواري از عملكرد اداره كل و ارائه به مبادي ذي‌ربط.
 • انجام كليه فعاليت‌هاي دبيرخانه‌اي ستاد آمار و تلفيق برنامه و ارائه گزارش‌هاي لازم به حوزه ستادي وزارت‌خانه و ساير مراجع ذيربط
 • تهيه و تدوين گزارش‌هاي تلفيقي و تحليلي ادواري از فعاليت‌هاي انجام شده در استان و ارائه آن به مبادي ذي‌ربط.
 • كنترل چگونگي اجراي طرح‌ها و پروژه‌هاي محوله به پيمانكاران و حصول اطمينان از رعايت معيارها و ضوابط ابلاغ شده در اجراي كار.
 • كنترل مقادير پيش‌بيني شده در سيستم كنترل پروژه، استخراج اطلاعات مربوط به پيشرفت فيزيكي پروژه‌ها و تنظيم و ارائه گزارش‌هاي تحليلي لازم به قائم مقام وزير و مدير كل استان.
 • انجام وظايف محوله براي اجراي برنامه جامع تحقق اهداف دولت الكترونيك در استان.
 • راهبري نظام‌ها، فرآيندها و اقدامات مربوط به فن‌آوري اطلاعات در استان در جهت بهبود ارائه خدمات گسترده به ارباب رجوع.
 • فراهم نمودن و نگهداري شبكه‌هاي محلي و شبكه گسترده.
 • بررسي مستمر نيازهاي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري اداره كل در چهارچوب خط‌مشي‌هاي كلي حوزه ستادي وزارت‌خانه.
 • استقرار سيستم اطلاعات مديريت و نظارت بر به هنگام نگه‌داشتن آنها متناسب با برنامه‌ها و خط‌مشي‌هاي وزارت‌خانه.
 • تجزيه و تحليل و پردازش داده‌ها به منظور ارائه مستمر آنها به سطوح مختلف مسوولان بر حسب مورد.

اطلاعات تماس

اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان

 1. آدرس ساختمان شماره یک : خرم آباد - بلوار شهید شفیع پور (شصت متری) - تقاطع جلال آل احمد
تلفن: 33201890 (66) 98+ و 33223471 (66) 98+
فکس: 33215590 (66) 98+
پست الکترونیک :