28 مهر 1400
En | 

در این بخش می توانید مشكلات شهری كه در شهر خود مشاهده می كنید و نیز درخواست های خود را در حوزه ی خدمات شهری شهرداری (حمل و نقل عمومی، مراکز عمومی و دولتی در سطح شهر و معابر و راه های درون شهری) ثبت كنید. 

برای ثبت درخواست بر روی لینک زیر کلیک نمایید.