03 آبان 1400
En | 
منشور اخلاقی وزارت راه و شهرسازی
 • « خدا هیچ کس را تکلیف نکند مگر به قدر توانایی او (و روز جزا) نیکی های هر شخصی به سود خود او و بدی هایش نیز به زیان خود اوست بار پروردگارا ما را بر آنچه به فراموشی و یا به خطا کرده ایم مؤاخذه مکن ، بار پروردگارا تکلیف کران و طاقت فرسا چنان که بر پیشینیان نهادی بر ما مگذار . بار پروردگارا بار تکلیفی فوق طاقت ما را به دوش منه و ببخش گناه ما را و بر ما رحمت فرما، تنها سلطان ما و یار و یاور ما تویی، ما را بر (مغلوب کردن) گروه کافران یاری فرما» آیه (286) سوره بقره
 • حضور بموقع در محل کار و رعایت وقت شناسی.
 • خوشرویی و متانت رفتار نسبت به همکاران و مراجعان .
 • «ای اهل ایمان هرگز نباید قومی قوم دیگر را مسخره کند شاید آنها بهتر از آنها (مسخره کننده ها) باشند. آیه (11) سوره حجرات
 • راهنمایی بموقع و ارائه اطلاعات لازم به مراجعان و جلوگیری از سرگردانی آنها .
 • فراهم نمودن فضای مطلوب مراودات به گونه ای که مراجعان به مسئولان و کارکنان اطمینان داشته باشند.
 • ارائه خدمات به ارباب رجوع با رعایت عدالت و انصاف و بدون تبعیض (قومی، جنسی، خویشاوندی، مذهبی و...)
 • «در کار ناشایسته ای که به خطا کنید به شما گناهی نیست لیکن آن کار زشتی را که به عمد و با اراده قلبی می کنید بر آن گناه مؤاخذه می شوید» آیه (5) سوره احزاب
 • توجه به صحبتها و خواسته های مراجعان و حداکثر تلاش در پاسخگوئی و ارائه خدمت به آنها .
 • « هیچ کس نمی تواند که پاداش نیکوکاریش چه نعمت و لذتهای بی نهایت که روشن دیده است در عالم غیب بر او ذخیره شده است. آیه (17) سوره سجده
 • ارائه اطلاعات لازم به همکاران جهت خدمات بهینه و تسریع در اجرای امور به نحو مطلوب.
 • انجام وظایف به صورت مؤثر و کار آمد همراه با سرعت و منطبق با قوانین و مقررات سازمانی .
 • خودداری از مظاهر فساد اداری نظیر توصیه ، سفارش و اخذ هرگونه هدیه غیرمتعارف و وجه نقد.
 • « بزرگوارترین شما نزد خدا با تقواترین شماست و خدا از حال شما کاملاً آگاه است» آیه (13) سوره حجرات
 • رعایت نظم و انضباط اداری.
 • برنامه ریزی فعالیتها و انجام آن براساس زمان پیش بینی شده.
 • انجام فعالیتها براساس روش مستند و مشخص و نه براساس سلیقه کارکنان و یا مدیران.
 • « در کارها به خدا توکل کن (که تنها) خدا برای مدد کفایت است » آیه (3) سوره احزاب.
 • پرهیز از شایعه سازی، تهمت، غیبت، خیر چینی و هر اقدامی که جهت تضعیف صمیمیت و اعتماد کارکنان.
 • « از خدا بترسید (نافرمانی نکنید) که خدا به گفتار شما شنوا و داناست» آیه (1) سوره حجرات.
 • رازداری و خودداری از افشاء اسناد محرمانه.
 • استفاده از پوشش مناسب با عرف و فرهنگ جامعه.
 • پرهیز از استعمال دخانیات در محیط کار.
 • استفاده مطلوب از وسایل ایمنی حسب مورد.
 • جلوگیری از اسراف و مصرف امکانات و اموال سازمان.
 • برقراری توازن و اعتدال بین زندگی شغلی و خانوادگی.
 • استفاده صحیح از اختیارات و قدرت انسانی.
 • درک صحیح اهداف سازمان و تلاش در جهت همسویی اهداف فردی با آن.
 • احساس مسئولیت نسبت به حرفه و سازمان متبوع خود.
 • رعایت قوانین و مقررات سازمانی به طور دقیق.
 • اهمیت دادن به ارتقاء دانش و بینش به عنوان وظیفه.

اطلاعات تماس

اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان

 1. آدرس ساختمان شماره یک : خرم آباد - بلوار شهید شفیع پور (شصت متری) - تقاطع جلال آل احمد
تلفن: 33201890 (66) 98+ و 33223471 (66) 98+
فکس: 33215590 (66) 98+
پست الکترونیک :