03 آبان 1400
En | 

نحوه صدور پروانه ساختمان

مقررات ورود کشتی :
 • کلیه کشتیهایی که برای یکی از بنادر کشور کالای تخلیه ای دارند ، می بایست 48 ساعت قبل از ورود کشتی از طریق نمایندگی کشتیرانی و یا پست هوائی یک نسخه مانیفست وکارگوپلان کشتی را به بندر ارسال دارند
 • برای کشتیهای حامل کالای فله (گندم ، جو، ذرت ، روغن مایع) کارگوپلان لازم نیست
 • 48 ساعت قبل از ورود کشتی ، نمایندگی کشتیرانی موظف است طی نامه ای به بندر مراتب ذیل را اطلاع دهد
  • نام و ملیت کشتی
  • نام و ملیت کشتی
  • طول و ظرفیت غیر خالص و آبخور کشتی
  • پنج نسخه مانیفست کشتی به انضمام فهرست ترجمه شده خلاصه کالا، با توجه به اینکه مانیفست باید بدون قلم خوردگی باشد
  • در صورتیکه قبلاً مانیفست و کارگوپلان به بندر نرسیده باشد، در این مرحله تسلیم کارگوپلان نیز اجباریست
  • اگر مانیفست اصلاح شده باشد ، فرمانده کشتی موظف است هر یک از اقلام اصلاح شده را امضاء نماید
 • کلیه نمایندگی های کشتیهایی که وارد بندر خواهند شد ، موظفند ساعت 9 صبح روز قبل از ورود کشتی ، در اداره مرکزی بندر حضور یافته و هر گونه اطلاعات در مورد کشتی مربوطه، که مورد نیاز گروه برنامه ریزی بندر می باشد را در اختیار بگذارند
 • فرم تقاضای اسکله می بایست 24 ساعت قبل از ورود کشتی از طرف نمایندگی تسلیم بندر بشود
مقررات ورود ونگهداری کالا در بندر :
 • مسئولیت بندر در قبال کالاهای وارداتی از لحظه ای شروع می شود که کالا بوسیله جرثقیل کشتی یا جرثقیل ساحلی دیگر بر روی اسکله یا وسایل باربری بندر که بدین منظور مورد استفاده قرار می گیرد ، فرود آید و وضعیت کالا توسط بارشماران بندر و کشتیرانی بررسی و برای آن تالی گرفته شده و توسط مسئولین بندر ، رسید به کشتیرانی داده شده باشد
 • بندر در مورد کالاهای وارداتی که بطور یکسره از کشتی تخلیه و بر روی وسائل حمل صاحب کالا صفافی و از بندر خارج می گردد ، مسئولیتی نداشته و نماینده صاحب کالا میبایست هرگونه کم وکسری و اختلافی را که مشاهده نموده، در روی اسکله با حضور نماینده بندر حل وفصل نماید وچنانچه کالا را از کشتیرانی تحویل گرفته و از بندر خارج نمود ، بعداً بندر هیچگونه مسئولیت ودخالتی در حل اختلافات آنان نخواهد داشت
 • بندر وقتی کالاهای صادراتی را قبول می نماید که کشتی حامل آن مشخص شده وحداکثر ظرف 15 روز آینده وارد بندر شود یا اگر در بندر است، تا زمان ترک بندر، فرصت برای بارگیری وجود داشته باشد
 • ندر، کالاها را برحسب بسته بندی ظاهری تحویل گرفته به همان حالت تحویل خواهد داد ومسئولیتی در مورد وزن و تعداد آنان ندارد
 • در مواردی که بسته بندی ها آسیب دیده باشند ضمن انعکاس در تالی مربوطه ، نماینده کشتی یا کشتیرانی موظف است مراتب را با حضور نماینده یا نمایندگان بندر بررسی و دقیقاً نوع آسیب دیدگی را قید و تعداد راشمارش و صورتمجلس را امضاء و کالا را بسته بندی جدید نموده یا درکیسه ای قرارداده وسیم وسرب کرده تحویل بندر نماید که به همان ترتیب تحویل صاحبان کالا خواهد گردید
 • بسته بندی کالاها می بایست براساس استانداردهای معتبر بین المللی و بندر در قبال کالاهایی که بسته بندی ضعیف ویا غیر استاندارد داشته باشد ، مسئولیت از بین رفتن کالا را نخواهد داشت، اصل آن است که صورت جلسه ای در این مورد تنظیم گردد
 • علامت ولات کالاها باید بطور خوانا و درچهار طرف بسته بندی حک شده باشد
 • کالاهای خطرناک و مواد محترقه و مشتعله باید دارای علامت مخصوص خود باشند در غیراینصورت ، هر گونه خساراتی که از بابت نگهداری اینگونه کالاها به بندر یا کالاهای دیگر وارد شود، بعهده صاحب یا صاحبان اینگونه کالاها و مواد خواهد بود
 • باز کردن و بسته بندی مجدد بسته های کالا برای ارزیابی ارزیابان گمرک، بعهده صاحبان کالا بوده ودر حضور انباردار یا نماینده او انجام خواهد شد
 • کالاهایی که نیاز به مراقبت ونگهداری خاص ویا محل خاص دارند، میبایست این موضوع در روی بسته ها و مانیفست قید شده باشد
 • بیمه کالای وارده بندر، بعهده صاحبان کالا است
 • کالاهایی که از هرجهت موجب آلودگی بندر می شوند، اجازه تخلیه ونگهداری در بندر را ندارند و می بایست بصورت حمل یکسره از کشتی به روی وسیله حمل صاحب یا صاحبان کالا تخلیه و مستقیماً پس از انجام تشریفات گمرکی لازم از بندر خارج شوند. در غیراینصورت کشتیرانی یا صاحب کالا موظف است این قبیل کالاها را در بارج یا دوبه تخلیه و به هزینه صاحب یا صاحبان آن ، تا انجام تشریفات حمل ، یکسره به مسئولیت خود نگهداری نماید.
 • واد منفجره به هیچ وجه در داخل محوطه وانبارهای بندر نگهداری نخواهد شد و در صورتیکه حمل یکسره نشود، کشتیرانی موظف است با رعایت کلیه نکات ایمنی در بارج یا دوبه تخلیه و با انجام تشریفات حمل یکسره آن ، به هزینه صاحب یا صاحبان کالا ، به مسئولیت خود نگهداری نماید
 • تخلیه وبارگیری کشتیها از زمانی شروع می شود که تشریفات قرنطینه اعم از انسانی ، حیوانی ونباتی ، حسب مورد – گمرکی خاتمه یافته وبارشماران بندر وکشتیرانی در روی اسکله یا کشتی در لنگرگاه حضور یابند، به شرط آنکه طبق مقررات بندری ورود کشتی ، اقدامات لازم صورت گرفته باشد. تا زمانی که مقررات مذکور انجام نشود ، تخلیه و یا بارگیری کشتی به تعویق خواهد افتاد
 • تعطیلات رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر می باشد. روز عید فطر ، روز عید قربان، روز عید غدیرخم، عید مبعث حضرت رسول (ص) 27 رجب (رحلت حضرت رسول(ص) و شهادت امام حسن(ع). روز 28 صفر(شهادت حضرت علی(ع) 21 رمضان روز میلاد حضرت قائم ( 15شعبان) ، (عاشورا و تاسوعا) روز نهم ودهم محرم ، روز22 بهمن روز پیروزی انقلاب اسلامی اول فروردین(عیدنوروز) روزهای 12 و13 فروردین ، روز پانزده خرداد ، 25 شوال(شهادت امام جعفرصادق(ع) ، 17 شهریور ، 20 سفر( اربعین) ، 17 ربیع الاول(میلادحضرت رسول (ص) 29 اسفند(روزملی شدن صنعت نفت) 13 رجب (میلاد حضرت امیر).
تحویل وتحول و خروج کالا از بندر:
 • مسئولین تحویل وتحول کالا در بندر کالاهای وارده را به دقت بررسی وچنانچه کالا را به سبب بسته بندی ظاهری سالم تشخیص دهند ، به همان وضعیت تحویل گرفته و در موقع تحویل به صاحبان آن یا کشتیرانی ها ( در مورد کالاهای صادراتی) تحویل خواهند داد واگر در بسته بندی ظاهری ایراد و اشکالی باشد، در فرم مربوطه (تالی) ، کلیه ایراد واشکال ها را قید و در صورت لزوم با حضور نماینده کشتیرانی یا صاحب کالا ، بسته بندی مورد ایراد باز وکالای محتوی آن شمارش و مجدداً بسته بندی جدید به هزینه کشتیرانی یا صاحب کالا انجام خواهد شد
 • تحویل کالاهای موجود در انبارها و محوطه های بندر ، فقط در مقابل مجوز خروج کالا که از طرف گمرک صادر می گردد، صورت خواهد گرفت
 • آورنده مجوز خروج کالا می بایست در تاریخ واقعه ، از طرف صاحب یا صاحبان کالا وکالت رسمی مورد قبول و معتبر ، جهت ارائه به بندر ، در دست داشته باشد
 • صاحب کالا یا نماینده او علاوه بر رعایت قوانین و آئین نامه های گمرکی و بندری ، میبایست هنگام مراجعه وتحویل کالاهای خود وسیله حمل مناسب کالا در اختیار داشته باشد
 • صاحب یا صاحبان کالا یا نمایندگان آنها که جواز حمل یکسره کالای آنها صادر شده است، چنانچه در طول مدت تخلیه کالا از کشتی نتوانند وسیله حمل کالا به اندازه کافی ، برطبق نظر مسئولین بندر ، آماده و در پای کشتی حاضر نمایند، کالای آنان تخلیه و به انبار یا محوطه های بندر انتقال داده خواهد شد و میبایست هزینه باربری کامل در مورد کل کالا را پرداخت نمایند و از معافیت استفاده نخواهند کرد
 • کالاهایی که به صاحب یا صاحبان کالا یا نمایندگان آنها در بندر تحویل می شود ، پس از خروج از ترمینال مربوطه ، هیچگونه کم و کسری و ایرادی متوجه مسئولین بندر نخواهد کرد ، لذا هنگام تحویل میبایست دقت و مراقبت لازم بنمایند که اولاً کالای خودشان تحویل شده باشد ، ثانیاً هیچگونه ایراد و اشکالی از هر لحاظ وجود نداشته باشد
 • به هیچ وجه بندر کالاهای ممنوع الورود یا ممنوع الخروج را که لیست آنها هرسال از طرف صادرات و واردات کشور ویا گمرک به بندر اعلام خواهد شد، تحویل نخواهد گرفت
تعاریف :
مانیفست :

فهرست محمولات بارگیری شده بر کشتی است که از پایانه های دریائی صادر و توسط شرکت کشتیرانی به منظور ارائه به گمرک و بندر مقصد صادر گردیده و حاوی اطلاعات کاملی از کشتی و کالا از جمله بندر مبداً و مقصد/شماره بارنامه های دریائی/نوع کالاها/ بسته بندی/ تعداد و وزن/ فرستنده و گیرنده و سفارش دهنده آنها/ علامات و Lot کالا می باشد

کاپوتاژ :

حمل کالا از یک نقطه به نقطه دیگر کشور از راه دریا یا رودخانه مرزی و عبور از خاک کشور بیگانه از لحاظ نزدیکی راه یا صرفه تجاری.

پروانه گمرکی :

سند ترخیص کالا است که توسط گمرک صادر وبوسیله آن کالا از بندر خارج می شود.

کارنه تیر :

کالاهایی که از گمرک مبداً و بوسیله کامیون تا گمرک مقصد و بدون بازرسی در گمرکات بین راه حمل و در گمرک مقصد ترخیص می شود.

حکم گمرکی:

اداره کل گمرک در مواقعی که اسناد و مدارک صاحب کالا جهت اخذ مجوز ترخیص و حمل کامل کالا موجود نباشد بنا به ضرورت و درخواست صاحب کالا و سپردن تعهد برابر زمان تعیین شده طی حکم اجازه خروج درصدی از کالا تا زمان ارائه کامل اسناد توسط گمرک داده می شود.

مراحل انجام ترخیص کالا از اماکن بندری :
 • مراجعه صاحب کالا به شرکت کشتیرانی مربوطه و ارائه اصل بارنامه دریائی ممهور شده به مهر بانک گشایش کننده اعتبار و تمبر باطل شده که به نفع صاحب کالا پشت نویسی شده و دریافت ترخیصه از کشتیرانی مربوطه
 • مراجعه صاحب کالا به مرکز خدمات بندری و ارائه ترخیصه به نماینده بخش خصوصی و دریافت اصل قبض انبار کالا
 • مراجعه صاحب کالا به گمرک و ارائه اصل قبض انبار ، پروفورم ، پکینگ لیست ، ترخیصیه ، فاکتور خرید، وکالتنامه یا صلح نامه و مجوزهای محلی (بهداشت، دامپزشکی، استاندارد) جهت دریافت پروانه گمرکی
 • مراجعه صاحب کالا به بانک جهت پرداخت هزینه حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی
 • مراجعه صاحب کالا به گمرک و ارائه فیش های پرداختی و دریافت پروانه گمرکی
 • مراجعه صاحب کالا به مرکز خدمات بندری و ارائه اصل پروانه گمرکی به نماینده بخش خصوصی طرف قرارداد بندر و ثبت اطلاعات پروانه در کامپیوتر
 • صدور صورتحساب هزینه های حقوق وعوارض بندری - باربری - انبارداری توسط نماینده بخش خصوصی و تحویل به صاحب کالا
 • مراجعه صاحب کالا به بانک جهت پرداخت هزینه های حقوق وعوارض بندری دریافت فیش بانکی
 • مراجعه صاحب کالا به مرکز خدمات بندری و ارائه فیشهای بانکی پرداختی به نماینده بخش خصوصی جهت ممهور نمودن صورتحساب ها و ظهر کپی پروانه گمرکی
 • بررسی پروانه گمرکی قبض انبار- بارنامه دریائی –مانیفست –پکینگ لیست – فرم نگلات ویژه توسط کارشناس تسویه کالا( دفترکل انبارها) و بررسی صورتحسابها و فیش های بانکی و بیمه نامه باربری کالا توسط کارشناس امورمالی و خروج پروانه گمرکی از کامپیوتر و صدور اجازه بارگیری کالا از ترمینال مربوطه
 • مراجعه صاحب کالا به ترمینال مربوطه و ارائه کپی پروانه گمرکی ممهور شده و بارگیری کالا، توسط بخش خصوصی بر روی وسایل حمل صاحب کالا وصدور بیحک خروجی کالا
 • خروج وسایل حمل بارگیری شده صاحب کالا از اماکن بندری (درب خروج گمرک)
 • چنانچه کالا مشمول هزینه تفاوت انبارداری گردد صاحب کالا فرم ریز بارگیری روزانه کالا را از ترمینال مربوطه دریافت نموده و مجدداً به نماینده بخش خصوصی مستقر در مرکز خدمات بندری مراجعه و صورتحساب تفاوت انبارداری دریافت می نماید
 • مراجعه صاحب کالا به بانک جهت پرداخت هزینه تفاوت انبارداری کالا
 • مراجعه صاحب کالا به مرکز خدمات بندری و ارائه فیشهای بانکی پرداختی به نماینده بخش خصوصی جهت ممهور نمودن صورتحساب و ظهر کپی پروانه گمرکی
 • بررسی صورتحساب تفاوت انبارداری توسط کارشناس امورمالی بندر و خروج پروانه گمرکی از کامپیوتر و صدور اجازه بارگیری کالا از ترمینال مربوطه
 • مراجعه صاحب کالا به ترمینال مربوطه و ارائه کپی پروانه گمرکی ممهور شده و بارگیری کالا توسط بخش خصوصی بر روی وسایل حمل صاحب کالا و صدور بیجک خروجی
 • خروج وسایل حمل بارگیری شده صاحب کالا از اماکن بندری ( درب خروج گمرک)
آشنایی به مجموعه نظامات اداری، مقررات ملی ساختمان
 • ماده 2- مقررات ملی ساختمان، مجموعه اصول و قواعد فنی و ترتیب کنترل اجرای آنهاست که باید در طراحی، محاسبه، اجرا بهره برداری و نگهداری ساختمان ها در جهت تامین ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش، صرفه اقتصادی، حفاظت مجحیط زیست و صرفه جویی در مصرف انرژی و حفظ سرمایه های ملی رعایت شود.
 • ماده 3- مقررات مالی ساختمان دارای اصو.ل مشترک و یکسان لازم الاجرا در سراسر کشور است و بر هر گونه عملیات ساختمانی نظیر تخریب، احداث بنا، تغییر در کاربری بنای موجود، توسعه بنا، تعمیر اساسی و تقویت بنا حاکم می باشد.
 • ماده 4- مقررات ملی ساختمان به عنوان تنها مربع فنی و اصل حاکم در تشخیص صحت طراحی، محاسبه، اجرا، بهر ه برداری و نگهداری ساختمانها اعم از مسکونی، اداری، تجاری عمومی، آموزشی، بهداشتی و نظایر آن است.

  نظامات اداری، مقررات ملی ساختمان عبارتند از:

  • اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی طراحی ساختمان
  • اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان
  • ناظر
 • ماده5- به منظور تنسیق امور صنفی و شغلی مهندسان متخصص در رشته های هفت گانه ساختمان و در جهت ارایه خدمات مهندسی کار آمد، کلیه طراحی ها از جمله معماری، سازه، تاسیسات برقی و مکانیکی باید توسط اشخاص حقوقی یا دفاتر مهندسی طراحی ساختمان صلاحیت دار دارای پروانه اشتغال، به عنوان طراح تهیه گردد.
 • تبصره 1- برای تعیین فعالیت های اشخاص حقیقی دارای پروانه استغال وزرات مسکن و شهرسازی نسبت به تهیه و ابلاغ دستور العمل لازم اقدام خواهد نمود.
 • تبصره 2- اشخاص حقیقی دارنده پروانه اشتغال به کار مهندسی می توانند دفتر مهندسی طراحی تشکیل دهند. مشروط به آن که برای دفتر یاد شده از وزارت مسکن وشهر سازی مجوز فعالیت دریافت نمایند ودر محل اشتغال به این فعالیت تابلوی دفتر مهندسی نصب کنند.
 • ماده 6 - اشخاص حقوقی موسس یا موسسین دفاتر مهندسی طراحی ساختمان باید دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی معتبر از وزارت مسکن و شهرسازی باشند و مطابق با قرار دادی که با مالک منعقد می نمایند عهده دار انجام خدمات براساس دستور العمل ابلاغی از طرف وزارت مسکن و شهر سازی خواهند بود.
 • ماده 7- شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی مکلفند تنها نقشه هایی رابپذیرند که توسط اشخاص حقوقی یا مسئولین دفاتر مهندسی طراحی ساختمان و طراح آن در حدود صلاحیت و ظرفیت مربوط امضا و مهر شده است.
 • ماده 8- سازمان نظام مندسی استان موظف به نظارت بر حسن انجام خدمات اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی طراحی ساختمان می باشد و در صورت مشاهد تخلف باید مراتب را حسب مورد برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به شورای انتظامی استان، سازمان مسکن و شهر سازی استان و سایر مراجع قانونی ذی ربط اعلام نماید. در صورت احراز هرگونه تخلف، برخورد انضباطی تا حد ابطال پروانه اشتغال صورت خواهد پذیرفت.
 • ماده 9- کلیه عملیات اجرایی ساختمان باید توسط اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان به عنوان مجری وطبق دستورالعمل ابلاغی از طرف وزارت مسکن و شهرسای انجام شود و مالکان برای انجام امور ساختمانی خود مکلفند از این گونه مجریان استفاده نمایند.
 • ماده 10- مجری ساختمان در زمینه اجراء دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت مسکن و شهرسازی است و مطابق با قراردادهای همسان که با منعقد می نماید اجرای عملیات ساختمان را براساس نقشه های مصوب و کلیه مدارک منظم به قرارداد بر عهده دارد. مجری ساختمان نماینده فنی مالک در اجرای ساختمان بوده وپاسخگوی کلیه مراحل اجرای کار به ناظر و دیگر مراجع کنترل ساختمان می باشد.
 • تبصره- شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی موظفند نام و مشخصات مجری واجد شرایط را که توسط مالک معرفی شده و نسخه ای از قرارداد منعقد شده با او را که در اختیار شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قرار داده است در پروانه مربوط قید نماید. مالکانی که دارای پروانه اشتغال به کار در زمینه اجرا می باشند و نیای به ارایه قرارداد ندارند.
 • ماده 11- مجری ساختمان مسوولیت صحت انجام کلیه عملیات اجرایی ساختمان را برعده دارد و در اجرای این عملیات باید مقررات ملی ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازی، محتوای پروانه ساختمان و نقشه های مصوب مرجع صدور پروانه را رعایت نماید.
 • ماده 12- رعایت اصول ایمنی و حفاظت کارگاه و مسایل زیست محیطی به عهده مجری می باشد.
 • ماده 13- مجری موظف است برنامه زمان بندی کارهای اجرایی را به اطلاع ناظر برساند و کلیه عملیات اجرایی به ویژه قسمتهایی از ساختمان که پوشیده خواهند شد با هماهنگی ناظر انجام داده و شرایط نظارت در چهارچوب وظایف ناظر (ناظران) در محدوده کارگاه را فراهم سازد.
 • ماده 14- مجری موظف است قبل از اجراء کلیه نقشه ها را بررسی و در صورت مشاهده اشکال نظرات پیشنهادی خود را برای اصلاح به طور کتبی به طراح اعلام نماید.
 • شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان
 • سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
 • وزارت مسکن و شهر سازی
 • تبصره- مجری موظف است در حین اجرا چنانچه تغییراتی در برنامه تفصیلی اجرایی ضروری تشخیص دهد قبل از موعد انجام کار، مراتب را با ذکر دلیل به طور کتبی به مالک اطلاع دهد. اعمال هرگونه تغییر، مستلزم کسب مجوز کتبی ناظر خواهد بود.
 • ماده 15- مجری مکلف است حسب مورد از مهندسان رشته های دیگر ساختمان، کاردانهای فنی، معماران تجربی، کارگران و استادکاران و همچنین عوامل فنی ماهر استفاده کند و در هر محل که به موجب ماده (4) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان داشتن پروانه مهارت فنی الزامی شده باشد، مقررات مذکور را رعایت نماید.
 • ماده 16- مجری مکلف است از مصالح مناسب مطابق مشخصات فنی ارایه شده در نقشه ها استفاده نموده و در صورتی که مصالحی داری استاندارد اجباری است از این نوع مصالح استفاده نماید.
 • ماده 17- مجری مکلف است پس از پایان کار نسبت به تهیه نقشه ها به همان صورتی که اجرا شده یعنی «نقشه های چون ساخت» اعم از معماری سازه ای و تاسیساتی و مانند آن اقدام نموده و پس از امضا و اخذ تایید ناظر (ناظران) یک نسخه از آنها را تحویل مالک و یک نسخه هم به شهرداری مربوط تحویل نماید.
 • ماده 18- مجری مکلف است نسبت به تضمین کیفیت اجرای ساختمانی که به مسئولیت خود می سازد بر اساس دستوالعمل ابلاغی وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نماید و مواردی که مکلف به ارایه بیمه نامه تضمین کیفیت شده باشد. بیمه مزبور را به نفع مالک و یا مالکان بعدی تهیه و در اختیار ایشان قرار دهد.
 • ماده 19- سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و سایر مراجع کنترل ساختمان می توانند عملکرد اجرایی اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان را بررسی نمایند و مکلفند درصورت اطلاع و مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را برای بررسی و اتخاذ تصمیم، حسب مورد به سازمان مسکن و شهرسازی استان و شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اعلام، تا در صورت محکومیت نسبت به برخورد انضباطی تاحد ابطال پروانه اشتغال اقدام نمایند.
 • تبصره 5- درصورت بروز خسارات ناشی از عملکرد مجری، وی موظف است خسارت مربوط را که به تایید مراجع ذی صلاح رسیده است، جبران نماید.
 • ماده 20- اشخاص حقوقی یا دفاتر مهندسی طراحی ساختمان که توانایی طراحی و اجرای پروژه را به صورت توام دارند، می توانند از وزارت مسکن و شهرسازی درخواست صلاحیت طرح و ساخت بنمایند.
 • ماده 21- ناظر شخص حقیقی یا حقوقی دارای پروانه اشتغال به کار دریکی از رشته های موضوع قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است که بر اجرای صحیح عملیات ساختمانی در حیطه صلاحیت مندرج در پروانه اشتغال خود نظارت می نماید. عملیات اجرایی تمامی ساختمانهای مشمول ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان باید تحت نظارت ناظر انجام پذیرد.
 • ماده22- ناظران مکلفند بر عملیات اجرایی ساختمانی که تحت نظارت آنها احداث می گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پرونده ونقشه ها و مجلسات فنی ضمیمه آن نظارت کرده و در پایان کار مطابقت عملیات اجرایی ساختمان را با مدارک فوق، گواهی نمایند.
 • ماده 23- ناظران باید گزارش پایان هر یک از مراحل اصلی کار خود را به مراجع صدور پروانه ساختمان ارایه نمایند مراحل اصلی کار عبارتنداز
  • پی سازی
  • اجرای اسکلت
  • سفت کاری
  • نازک کاری
  • نازک کاری
  • پایان کار
 • هر گاه ناظران در حین اجرا با تخلفی برخورد نمایند باید مورد را به مرجع صدور پروانه ساختمان و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و یا دفاتر نمایندگی آن (حسب مورد) اعلام نمایند.
 • ماده 24- ناظر به هنگام صدور پروانه ساختمان توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان انتخاب شده و به مالک و مراجع صدور پروانه ساختمان معرفی می گردد. ناظر نمی تواند شاغل در دستگاه صادر کننده پروانه ساختمان و در منطقه ای باشد که ساختمان در آن منطقه احداث می شود.
 • تبصره 1- تا زمانی که سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در شهرها و مناطقی که پروانه در آن صادر می گردد دفتر نمایندگی تاسیس ننموده باشد، مراجع صدور پروانه ساختمانی با هماهنگی با آن سازمان، وظیفه معرفی ناظر را انجام می دهد.
 • تبصره 2- دستورالعمل مربوط به نحوه ارجاع کار، نظارت، میزان حق الزحمه و نحوه دریافت و پرداخت آن و همچنین رفع اختلاف نظر بین ناظر و مجری، توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ خواهد شد.
 • ماده 25- ناظر نمی تواند مجری تمام یا بخشی از ساختمان تحت نظارت خود باشد. اما انجام نظارت ساختمان توسط طراح ساختمان بلامانع است. ناظر همچنین نمی تواند هیچگونه رابطه مالی با مالک ایجاد نماید یا به نحوی عمل نماید که دارای منافعی در پروژه گردد.
 • ماده 26- شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان در صورت برخورد با تخلف ناظران باید موارد را جهت بررسی و اقدام به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اعلام نمایند.
 • ماده 27- در اسرع وقت با اطلاع ناظر، دستور اصلاح را صادر نمایند و تا زمان رفع تخلف از ادامه کار جلوگیری نمایند.
 • ماده 28- شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان برای ساختمان هایی که طبق تشخیص ناظران و تایید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، مقررات ملی ساختمان در آنها رعایت نشده باشد تا زمان رفع نقص، پایان کار صادر نخواهد نمود.
 • ماده 29- سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در زمینه رعایت مقررات ملی ساختمان و حسن اجرای عملیات ساختمانی دارای وظایف زیر می باشد.
  • نظارت برحسب انجام خدمات مهندسی که توسط اعضای آن سازمان ارایه می گردد و انجام کنترلهای لازم به صورت کامل یا موردی برای انجام وظایف قانونی سازمان
  • تعقیب اعضای مختلف از طریق شورای انتظامی و مراجع قانونی ذی صلاح.
  • تنظیم روابط بین شاغلان حرفه مهندسی ساختمان و کارفرمایان به طرق مختلف از جمله ارایه پیشنهاد برای تعیین حداقل شرح خدمات مهندسی، تعیین تعهدات متعارف مهندسی و اخلاقی در قبول مسئولیت های کار و تهیه و تنظیم قراردادهای یکسان مورد عمل
  • ارجاع مناسب کارها به افراد صلاحیت دار حرفه ای و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت حرفه ای در امور ساخت و ساز از طریق کشف موارد نقض ماده (32) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و اعلان آن به مراجع قضایی صلاحیتدار و نیروی انتظامی و تعقیب قضایی تا رفع تخلف
  • وزارت مسکن و شهرسازی به عنوان ناظر عالی در زمینه ساخت و ساز بر عملکرد سازمانهای عهده دار کنترل و اجرا در زمینه رعایت دقیق مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی نظارت می نماید و در صورت مشاهده هر گونه تخلف، موارد را به مراجع صدور پروانه ساختمان و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اعلام نموده و تا رفع تخلف، موضوع را از مراجع قانونی و در صورت لزوم مراجع قضایی پیگیری می نماید. (اکبری غضنفر، عبدالعلی مجید، مجموعه قوانین و مقررات ده و دهیاری، انتشارات قلمستان هنر، 1386، صص 458-451)
ضوابط احداث ساختمانهای مسکونی در طرح هادی

جهت هر گونه فعالیت ساختمانی در اراضی با کاربری مسکونی موجود و پیشنهادی، اعم از دیوارکشی، احداث ساختمان جدید، توسعه و بازسازی ساختمان موجود و تغییرات اساسی، نیاز به دریافت پروانه ساختمان از دهیاری و بخشداری می باشد.

 • در هر قطعه زمین مسکونی احداث یک واحد مسکونی مجاز می باشد
 • محاسبه سطح کل زیربنا براساس تراکم ساختمانی مجاز و مساحت قطعه زمین، انجام شود.
 • تعداد طبقات ساختمان و میزان تراکم ساختمانی، بدون احتساب مساحت پیلوت می باشد.
 • ارتفاع از کف تمام شده تا زیر سقف بخش مسکونی اتاقها نباید از 7/2 مترکمتر باشد.
 • طول قسمت زیر اشغال بنا در داخل محدوده قطعه زمین مسکونی حداکثر تا پنجاه درصد طول زمین مجاز است.
 • احداث پیلوت در زیرساختمان مسکونی به منظور استفاده پارکینگ سرپوشیده، انبار، محل بازی و راهرو و پله.
 • ارتباطی حداکثر در محدوده سطح اشغال مجاز می باشد.
 • حداکثر ارتفاع پیلوت از کف تمام شده تا زیر سقف 5/2 متر می باشد.
 • کلیه اتاق های اصلی و آشپزخانه و سرویس بهداشتی بایستی دارای نورگیری و تهویه طبیعی باشد. با توجه به نیازهای خانوارهای ساکن روستا به فضاهای مسکونی و با در نظرگرفتن نوع معشیت آنها ضوابط و مقررات ساختمانی برای انواع قطعات زمین مسکونی و متناسب با مساحت و ابعاد زمین تنظیم گردیده است.
 • یادآوری 1 - هر یک از مالکین با توجه به مساحت زمین خود مجاز هستند علاوه بر سطوح زیربنایی مسکونی در صورت نیاز و متناسب با مساحت قطعه زمین خود سطوح زیربنای وابسته مسکونی (انبار محصولات کشاورزی، وسایل صیادی و...) را در محدوده زمین خود احداث نمایند.
 • یادآوری 2- احداث کارگاههای مربوط به صنایع دستی خانگی در ساختمان مسکونی حداکثر تا 10 درصد مساحت زیربنا مجاز است.
 • یادآوری 3- احداث ساختمانهای وابسته مسکونی بایستی به صورت مجزا از بخش مسکونی و در گوشه دیگر ملک ساخته شود.
 • یادآوری 4- در هر صورت جمع سطوح زیربنا و میزان تراکم مجاز ساختمانی برای هر قطعه زمین ملاک عمل خواهد بود. مالک می تواند با توجه به میزان تراکم تعیین شده و برحسب نیازهای خود در محدوده زمین ساختمان احداث نماید.
 • یادآوری 5- با توجه به احتمال وقوع زلزله و قرارگرفتن روستا در پهنه خطرنسبی زمین لرزه، در طراحی محاسبات سازه ساختانهای مسکونی اجرای پی، شناژهای افقی و قائم مطابق آخرین آئین نامه ها (آئین نامه 2800) و سایر مقررات مربوط به مقاوم سازی و استحکام بنا در برابر زلزله باید انجام شود.
 • یادآوری 6- صدور پروانه ساختمانی برای قطعه زمینهای کوچک و به مساحت کمتر از 120 مترمربع مجاز نخواهد بود. میزان تراکم ساختمانی در قطعات کوچک 60 درصد مساحت زمین می باشد (یا حداقل مساحت زیربنای یک واحد مسکونی از 70 مترمربع) کمتر نباشد.
 • یادآوری 7- در مورد قطعه زمینهای مسکونی که مساحت باقیمانده آنها پس از کسر عقب نشینی و یا تعریض معابر (رعایت بر) کمتر از 200 مترمربع است، سطح کل زیربنا براساس، تراکم مجاز و مساحت قطعه زمین قبل از عقب نشینی محاسبه می گردد.
ضوابط احداث ساختمانهای تجاری در طرح هادی
 • واحدهای تجاری موجود در روستا، با همان کاربری تجاری در شکل موجود حفظ می گردند. به هنگام نوسازی نیز مجاز به استفاده کاربری تجاری مطابق مساحت وضع موجود می باشند.
 • ارتفاع واحدهای تجاری از کف تمام شده حداکثر 3-5 متر و حداقل عرض (دهانه) مغازه 3 متر می باشد. مساحت زیربنای هر واحد فروشگاه تجاری 60-30 مترمربع و حداقل مساحت زیربنای یک واحد تجاری کوچک 20 مترمربع می باشد.
 • احداث تجاری خرده فروشی فقط در بر معابر با عرض بیشتر از 10 متر مجاز است.
 • رعایت حریم (عقب نشینی) واحدهای تجاری واقع در بر معابر 18 متر و بیشتر به میزان حداقل 2 متر الزامی است.
 • حداکثر تراکم ساختمانی تجاری معادل 100 درصد مساحت زمین تجاری مجاز می باشد.
 • حداکثر تعداد طبقات ساختمان تجاری 2 طبقه مجاز است.
 • حداکثر مساحت اشغال زیربنای تجاری نسبت به زمین با کاربری تجاری 80 درصد است.
 • حداقل مساحت فضای محوطه باز تجاری 20 درصد می باشد.
 • ضوابط احداث ساختمان های صنایع کارگاهی
 • احداث ساختمان در اراضی صنایع کارگاهی نیاز به دریافت پروانه از دهیاری و بخشداری می باشد. حداکثر تراکم ساختمانی و سطح اشغال معادل 50 درصد مساحت زمین کارگاه مجاز است.
 • حداکثر تعداد طبقات ساختمان کارگاه یک طبقه مجاز است.
 • ارتفاع از کف تمام شده تا زیر سقف کارگاه حداقل 5/3 متر می باشد.
 • با توجه به ضوابط و استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست، احداث کارگاه های مزاحم در محدوده روستا ممنوع است توصیه می شود پس از استعلام و کسب مجوز از اداره کل حفاظت محیط زیست استان، پروانه ساختمان صنایع کارگاهی صادر گردد.
 • در طراحی و محاسبات ایستایی (سازه) ساختمان کارگاه های صنعتی آیین نامه ها و سایر مقررات مربوط به استحکام بنا و مقاوم سازی در برابر زلزله باید رعایت گردد (آیین نامه 2800)
 • حداقل 25 درصد مساحت فضای باز (محوطه) قطعه زمین کارگاهی باید به فضای سبز و درختکاری تبدیل گردد.
 • محل استقرار ساختمان کارگاه در محوطه باید نسبت دیوار اطراف حداقل 5 متر فاصله داشته باشد.
 • احداث انبار مواد اولیه و محصولات در ساختمان کارگاه مجاز می باشد.
 • احداث ساختمان اداری مربوط به کارگاه مجاز می باشد.
 • ضوابط احداث بنای سایر خدمات عمومی در طرح هادی
 • احداث بنا در اراضی خدمات عمومی با رعایت شرایط کلی زیر مجاز است.
 • حداکثر مساحت زیر بنا (تراکم ساختمانی) معادل 30 درصد مساحت زمین مجاز است.
 • حداکثر تعداد طبقات ساختمان یک طبقه می باشد.
 • در ساختمانهای آموزشی، رعایت ضوابط ساختمانی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیزات مدارس استان ضروری است.در ساختمانهای درمانی، رعایت ضوابط ساختمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی الزامی است.
 • هر یک از ادارات و سازمانهای ذی ربط، جهت احداث ساختمان مورد نظر لازمست ضمن تهیه نقشه و ارائه آن به دهیاری و یا بخشداری درخواست صدور پروانه ساختمان بنماید.
 • ضوابط مربوط به نما و سیمای کالبدی روستا و نحوه ساخت و ساز و نگهداری ابنیه در محدوده احتمالی ابنیه، در محدوده احتمالی بافت با ارزش روستا (با استعلام از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان میراث فرهنگی کشور) در طرح هادی.
 • برای بهبود سیمای کالبدی روستا رعایت ضوابط زیر توصیه می شود.
 • - احداث فضای سبز خصوصی در حیاط خانه ها حداقل به میزان 10 درصد مساحت حیاط
 • - استفاده از شیوه بومی سازی مصالح ساختمانی با در نظر گرفتن شرایط آب و هوایی منطقه
 • - احداث فضای سبز حریم در پیاده روها و معابر مجاور سیل های فصلی
 • - ممانعت از ساخت واحدهای مسکونی با نمای متضاد با بافت روستا
 • - استفاده از آجر در نمای ساختمان با توجه به شرایط آب و هوایی ویژه این مناطق
 • - استفاده از مصالح نما و سطح خارجی ساختمان مناسب با شرایط اقلیمی، آجر و سیمان با رنگ روشن و سفید، پرهیز از استفاده از نمای سرامیک و سنگ
 • جهت زیباسازی محیط احداث میدان و میدانچه های کوچک با فضای سبز متناسب در محل تقاطع مهم و مراکز تجمع توصیه می گردد.
 • جهت مناسب استقرار ساختمان در رابطه با جهت ورزش با دو تابش آفتاب به گونه ای که باد با زاویه عمود تا 30 درجه اطراف بر ساختمان بوزد و براحتی در ساختمان جریان یابد، ساختمان های که روبه جنوب و تا 10 درجه انحراف به سمت غرب و تا 15 درجه انحراف به سمت شرق باشند، بهترین جهت ساختمان در رابطه با تابش هستند زیرا از بیشترین گرمای خورشیدی در مواقع سرد سال بهره مند می شوند و در مواقع گرم سال گرمای کمتری جذب می کنند.
 • برای احداث ساختمان به معماری همساز با شرایط اقلیمی منطقه از فضاهای باز سایه دار استفاده شود. بازشوها خیلی کوچک باشند. اندازه آنها 10 تا 20 درصد، مساحت دیوار مربوطه باشد.
 • در ادامه با عنایت به موارد یاد شده به تفکیک هر کدام از کاربری ها، ضوابط و مقررات مربوط به هر کدام از کاربری ها ارائه می شود. لازم به ذکر است که برخی موارد حالت توصیه ای دارند و نمی بایست به عنوان قانون لازم الاجرا تلقی شوند.
 • 1- نظارت دائم و مستمر بر نحوه توسعه کالبدی روستا
 • 2- ممنوع بودن هر گونه ساخت و ساز در خارج از محدوده پیشنهادی
 • 3- اعمال ضوابط و مقررات ساختمانی و ایمنی ساخت و ساز آیین نامه 2800 زلزله با توجه به زلزله خیزی منطقه و قرارگیری در منطقه با خطر بالای زلزله
 • 4- ممنوع بودن هر گونه تغییر کاربری باغات و باغچه های داخل منازل روستا
 • 5- رعایت دقیق اولویت های اجرای برنامه
 • 6- مجاز بودن طرح های پیشنهادی به نزدیکترین نقطه نسبت به مکان پیشنهادی مشروط به تصویب مراجع مسئول در صورت عدم تغییر در اساس طرح
 • اصولی که در خصوص طراحی کالبدی روستا اعم از بافت و مسکن باید در نظر گرفته شود عبارتند از
 • ایجاد یک سلسله مراتب منطقی به منظور اتصال قسمتهای مختلف بافت کالبدی روستا
 • مکان گزینی فضاهای خدماتی روستا (اعم از آموزشی، پارک کودک، فرهنگی و...) متناسب با کاربردهای همجوار پیش بینی فضاهای لازم برای توسعه فضاهای مسکونی
 • طراحی فضاهای رزرو مسکونی جهت افرادی که منازلشان در طرح توسعه و تعریض معابر تخریب می شود.
 • در این روستا ترکیب بندی نما باید متناسب با سبک معماری و تمایلات ساکنین طراحی گردد و از نماهای آشفته و بدون سبک معماری جلوگیری به عمل آید.
 • و مصالح نما با توجه به توان و درخواست روستاییان استفاده گردد استفاده از مصالح غیرهم آهنگ و غیربوم آور و همچنین گران قیمت احتراز گردد ( ازجمله سنگ های گران قیمت و شبکه های رفلکسی) مصالح نما می بایست از الگوهای پیشنهادی برای نما تبعیت نماید.
 • در مورد ابنیه با ارزش روستا محدوده بزرگی از روستا در حریم میراث فرهنگی قرار گرفته است و در این محدوده هر گونه ساخت و ساز ممنوع می باشد و بناهای موجود در این محدوده بعد از تخریب حق ساخت و ساز را ندارند.
 • ضوابط مربوط به اصلاح معابر روستا در طرح هادی
 • 1- هر گونه احداث ساختمانها براساس معابر پیشنهادی در طرح انجام گیرد.
 • 2- تخلیه هر گونه فاضلاب به شبکه معابر ممنوع است.
 • 3- هر گونه تغییردر عرض معابر می بایست با نظر کمیسیون تغییر کاربری انجام گیرد.
 • 4- تعریض معابر و دسترسی ها به مرور زمان صورت می گیرد مگر با توافق اهالی یا ضرورت اجرای پروژه های عمرانی
 • 5- اندازه یخ ها برابر یک دهم مجموعا عرض گذرهای مورد نظر خواهد بود.
 • 6- الگو گرفتن از طرحهای هندسی و مقاطع پیشنهادی در طرح هادی و هنگام اجرای طرح الزامی است.
 • 7- هر گونه تغییر کاربری و افزایش و یا کاهش عرض معابر با نظر کمیسیون تغییر کاربری می بایست انجام گیرد.
 • 8- طراحی شبکه معابر متناسب با نیازهای آتی روستا
 • 9- ایجاد ایمنی تردد در محورهای اصلی روستا
 • 10- طراحی و توسعه و تعریض معابر روستا با جهت شمالی - جنوبی به منظور دریافت نور بیشتر
 • 11- افزایش عرض معابر به منظور هدایت آسان تر آبهای سطحی
 • ضوابط و مقررات طرح تفكیك اراضی
 • الف- تعیین ضوابط و مقررات در حوزه مسكونی در تدوین ضوابط و مقررات مذكور، رعایت مساحت و الگوی غالب قطعات مسكونی و توجه به سرانه های معمول محلی با استفاده از طرحهای تهیه شده نظیر طرح هادی الزامی است.
 • ب- تعیین ضوابط و مقررات در حوزه كاربری آموزشی مساحت قطعات تفكیكی بر اساس استانداردهای وزارت آموزش و پرورش محاسبه شود و موقعیت استقرار این اراضی به گونه ای انتخاب می شود تا مركزیت محدوده تفكیك را در نظر داشته و در عین حال از نظر ایمنی دانش آموزان و همجواری های مناسب باشد.
 • ج- تعیین ضوابط و مقررات تفكیك اراضی در حوزه كاربری بهداشتی- درمانی كلیه فضاها و سطوح بهداشتی و درمانی با استفاده از استانداردهای وزارت بهداشت و درمان تفكیك و اجراء گردد و مكان خانه بهداشت و یا مركز بهداشت ودرمان باید در نزدیكی معابر اصلی قرار گیرد و از مراكز آلوده كننده فاصله داشته باشد.
 • د- تعیین ضوابط و مقررات تفكیك اراضی در حوزه كاربری اد اری احداث هر گونه واحدهای اداری و دولتی كه طرحهای آنها توسط مسئولین ذی ربط ادارات مربوطه تهیه می شود باید طبق مقررات تفكیك در فضاهای تعیین شده و در جوار محورهای اصلی روستا مستقر شوند و از طریق معابر اصلی مستقیما قابل دسترسی می باشند.
 • و- ضوابط و مقررات تفكیك اراضی در حوزه كاربری تجاری واحدهای تجاری در كلیه سطوح سلسله مراتبی بایستی از د سترسی به وسیله نقلیه و معبر عابر پیاده برخوردار باشند.
 • ه- ضوابط و مقررات تفكیك اراضی در حوزه كاربری كارگاهی ایجاد هرگونه كارگاه و تاسیسات كارگاهی كه موجب آلودگی محیط زیست و سلب آسایش عمومی می شد در محدوده اراضی مورد تفكیك مجاز نبوده و تنها فضاهای خارج از بافت مسكونی با رعایت ضوابط زیست محیطی مورد عمل برای این كاربری قابل استفاده می باشند.
 • سایر ضوابط و مقررات تفكیك اراضی روستایی
 • 1- حد اقل سهم قطعات مربوط به كا ربریهای خدماتی 25 تا 30 درصد كل قطعات را شامل می گردد.
 • 2- سهم شبكه معابر تا 25 درصد از سطح كل زمین مورد نظررا ( با توجه به توپوگرافی و شرایط اقلیمی محل) در بر می گیرد.
 • آشنایی با فرمهای ابلاغی و گردش کار صدور پروانه ساختمان توسط دهیاری ها
 • تعریف و اهداف - بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در راستای اهداف و وظایف قانونی این نهاد با هماهنگی مسئولین استانی جهت تشکیل یک نظام کنترلی بر کلیه فعالیتهای فیزیکی در امر احداث ابنیه روستایی اقدام به صدور پروانه ساختمانی روستاها به عنوان یک نظام کارآمد که می تواند متضمین هدایت ساخت و سازها باشد اقدام نموده است که عمده ترین اهداف این فعالیت به شرح ذیل می باشد.
 • 1- حفظ نظام کاربری های اراضی پیش بینی شده در طرحهای هادی
 • 2- هدایت توسعه بافت به سمت و سوی مناسب
 • 3- جلوگیری از ساخت و سازهای بی رویه
 • 4- رعایت اصول فنی و مقاوم سازی ساختمان
 • گردش کار
 • این گردش کار براساس صورتجلسه فی ما بین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان و شوراهای اسلامی روستایی شهرستان به شرح ذیل ارائه می گردد.
 • 1- مراجعه متقاضی به دفتر شورای اسلامی روستای مربوط و تسلیم تقاضانامه
 • 2- اخذ هزینه بازدید کارشناس توسط شورای اسلامی روستا
 • 3- تکمیل پرونده اولیه متقاضی جهت در نوبت قرار دادن برای بازدید کارشناس، تکمیل پرونده اولیه شامل مدارک
 • تقاضانامه کتبی
 • فتوکپی شناسنامه مالک و وکیل قانونی در صورت وجود
 • در صورتیکه سند عادی باشد باید فتوکپی آن به تایید شورای اسلامی روستا برسد
 • معرفی نامه از شورای اسلامی روستاها
 • یک نسخه از فیش واریزی هزینه بازدید کارشناس
 • 4- جمع آوری پرونده های تکمیل شده توسط مسئول دفتر شورا و هماهنگی با بنیاد مسکن جهت بازدید در روز مشخص شده
 • 5- تکمیل فرم کارشناسی ملک (مشترکا توسط مسئول صدور پروانه ساختمانی بنیاد مسکن و مسئول دفتر شورای اسلامی روستا با در نظر گرفتن طرح هادی روستا و ضوابط مربوطه)
 • 6- تسلیم یک برگ فتوکپی از روی فرم کارشناس ملک به متقاضی جهت تهیه نقشه
 • 7- مراجعه متقاضی همراه با ارائه تصویر فرم کارشناسی ملک به مهندسینی که از این بنیاد دارای مجوز می باشند.
 • اخذ نقشه های آماده شده از متقاضی که بایستی نقشه ها شامل موارد زیر باشند.
 • پلان معماری طبقات
 • پلان موقعیت
 • پلان تیرریزی طبقات
 • پلان شناژهای افقی پایین، عمودی، افقی، بالا
 • جزئیات اجرای شناژها
 • برش های لازم
 • نماهای موجود
 • جدول راهنما متراژ
 • اخذ قرارداد مشاوره مهندس
 • محاسبه سهم تفکیک با هماهنگی مسئول صدور پروانه بنیاد مسکن توسط شورای اسلامی روستا و تسلیم فرم پرداخت وجه ذکر شده به متقاضی
 • محاسبه عوارض با هماهنگی مسئول صدور پروانه بنیاد مسکن توسط شورای اسلامی روستا و تسلیم فرم پرداخت وجه ذکر شده به متقاضی
 • اخذ فیش های واریزی فوق الذکر
 • تکمیل فرم بلامانع بودن صدور پروانه ساختمانی توسط شورای اسلامی روستا
 • ارسال پرونده هایی که به ترتیب فوق تکمیل گردیده اند به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی توسط مسئول دفتر شورای اسلامی روستا
 • تکمیل فتوکپی برگهای پروانه ساختمانی توسط مسئول صدور پروانه بنیاد مسکن
 • تسلیم پرونده فوق به رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان جهت کنترل و امضاء کپی پروانه ساختمان
 • تکمیل دفترچه صدور پروانه ساختمانی و به امضا رساندن آن.
 • ثبت و تاریخ زدن دفترچه صدور پروانه توسط دفتر بنیاد مسکن شهرستان
 • ابلاغ به مهندس ناظر در خصوص صدور پروانه و اعلام وصول برای نظارت
 • اخذ رسید تحویل دفترچه پروانه ساختمان توسط مسئول صدور پروانه بنیاد
 • از متقاضی و تحویل دفترچه به ایشان
 • اختصاص شماره ردیف پرونده توسط مسئول صدور پروانه بنیاد مسکن شهرستان و قراردادن آن در بایگانی مربوطه
 • در خاتمه خاطرنشان می سازد که شوراهای اسلامی با هماهنگی و همکاری نیروی انتظامی از کلیه ساخت و سازهای غیرمجاز جلوگیری می نماید.
 • روستائیانی که ازسازه های اسکلت پیچ و مهره ای پیش ساخته توسط بنیادیکه در مقابل زلزله مقاوم می باشند استفاده نمایند، نیازی به تهیه نقشه و امضاء مهندس ناظر و نظارت و پرداخت هزینه های مربوطه ندارند.
 • &nbsli;اسامی فرمهای مورد نیاز دهیاریها
 • فرم شماره 1 استعلام در خصوص ضوابط ساخت و ساز قبل از تشکیل پرونده جهت صدور مجوز احداث بنا توسط دهیاری در صورت وجود طرح هادی مصوب
 • فرم شماره 2 تقاضای صدور پروانه ساختمان روستائی
 • فرم شماره 3 گواهی مالکیت زمین (درخصوص زمینهای فاقد سند مالکیت)
 • فرم شماره 4 دستور تهیه نقشه
 • فرم شماره 5 برگ تعهد معماری
 • فرم شماره 6 برگ تعهد محاسبات سازه
 • فرم شماره 7 تعهد نظارت
 • فرم شماره 8 اعلام شروع به کار عملیات ساختمانی
 • فرم شماره 9 گزارش مرحله اول (بعد از بتن ریزی پی)
 • فرم شماره 10 گزارش مرحله دوم ( اجرای اسکلت و عملیات سازه)
 • فرم شماره 11 گزارش مرحله سوم (اجرای عملیات سفت کاری و نازک کاری)
 • فرم شماره 12 گزارش مرحله چهارم (گزارش نهایی کار)
 • فرم شماره 13 گزارش پیشرفت عملیات ساختانی
 • فرم شماره 14 اخطاریه به مالک
 • فرم شماره 15 گزارش تخلف به مراجع انتظامی
 • فرم شماره 16 گزارش تخلف به کمیسیون ماده 99