03 آبان 1400
En | 
Loading
 • تکریم ارباب رجوع

 • آيا اطلاع رساني و راهنمايي لازم بصورت شفاف و دقيق براي انجام اقدامات مورد نياز درخواست به شما ارائه شده است ؟
 • نحوه برخورد كاركنان با شما چگونه بوده است؟
 • 1 2 3 4 5
  ضعیف عالی
 • نام افرادي كه مناسب ترين برخورد و همكاري را با شما داشته اند مرقوم فرماييد.
 • نام فرد يا افرادي كه برخورد نامناسبي با شما داشته مرقوم فرماييد.
 • آيا خدمت مورد نظر شما در موعد مقرر انجام شده است؟
 • جهت انجام كار تاكنون چند بار مراجعه نموده ايددرصورت تكرار تعداد مراجعه وعلت را ذكر فرماييد.
 • خدمات ارائه شده به جنابعالي را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
 • 1 2 3 4 5
  ضعیف عالی
 • چنانچه درخواست خلاف مقررات از جنابعالي شده است لطفا" آن را مرقوم فرماييد.
 • در مجموع عملكرد مورد مراجعه در ارتباط با خدمات رساني و پاسخگويي مناسب را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
 • 1 2 3 4 5
  ضعیف عالی
 • تا چه حد محيط و امكانات اداري را جهت ارائه خدمات مطلوب به ارباب رجوع مناسب مي بينيد؟
 • 1 2 3 4 5
  ضعیف عالی
 • لطفا" نظرات وپيشنهادهاي خود را براي اصلاح امور بنويسيد.
 • اطلاعات فردی ارباب رجوع (اختیاری)
 • - -
Last Modified On: یکشنبه 02 آبان 04:52

اطلاعات تماس

اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان

 1. آدرس ساختمان شماره یک : خرم آباد - بلوار شهید شفیع پور (شصت متری) - تقاطع جلال آل احمد
تلفن: 33201890 (66) 98+ و 33223471 (66) 98+
فکس: 33215590 (66) 98+
پست الکترونیک :