28 مهر 1400
En | 

وظایف مديريت املاک و حقوقي

 • راهبري برنامه هاي حوزه مديريت و هدايت واحدهاي تحت سرپرستي در اجراي وظايف محوله.
 • راهبري امر ارزيابي قيمت اراضي مورد خريداري و تملك شده و همچنين اراضي به متقاضيان جهت واگذاري براساس قانون و آيين نامه اجرايي مربوطه.
 • كنترل جمع آوري آمار و اطلاعات مورد نياز جهت برنامه ريزي فعاليتهاي واقدامات واحدهاي تحت سرپرستي و ارائه نتايج به قائم مقام وزير و مديركل استان.
 • نظارت بر ايجاد و بروز رساني بانك اطلاعات زمين در استان.
 • برقراري ارتباط با واحدهاي مختلف در رابطه با زمين، امكانات واگذاري و كسب آمار و اطلاعات فعاليت هاي انجام شده بر روي زمينهاي شهري سطح استان.
 • نظارت بر امرحفاظت از اراضي در سطح استان.
 • نظارت بر امرشناسايي، انتخاب زمين مناسب براي پروژه ها و امكان سنجي اراضي و تحويل زمين.
 • شركت در كميته ها و جلسات منعقده و ارائه گزارش به قائم مقام وزير و مديركل استان.
 • تهيه برنامه هاي اجرايي مديريت و گزارش پيشرفت كارها در قالب برنامه هاي مصوب به قائم مقام وزير و مديركل استان.
 • راهبري اموردبيرخانه كميسيون تشخيص موضوع ماده دوازده قانون زمين شهري.
 • راهبري ارزيابي عرصه و اعيان مستحدثات واقع در مسير راهها و پرداخت بهاي   راهبري اموردبيرخانه كميسيون تشخيص آنها.

*** برای ارتباط مستقیم با مدیران می توانید به صفحه درخواست ملاقات با مدیران مراجعه کنید.

نام و نام خانوادگی شهرام کاکاوند
سمت

 مدیریت املاک و حقوقی

تلفن تماس: 06633215141

ایمیل: kakavand.sh@rul.com

Last Modified On: ﺳﻪشنبه 27 مهر 09:53

اطلاعات تماس

اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان

 1. آدرس ساختمان شماره یک : خرم آباد - بلوار شهید شفیع پور (شصت متری) - تقاطع جلال آل احمد
تلفن: 33201890 (66) 98+ و 33223471 (66) 98+
فکس: 33215590 (66) 98+
پست الکترونیک :