03 آبان 1400
En | 
 عنواندسته‌بندیتاریخ اصلاححجم 
روش اجرايي تحويل قطعي پروژهفرایند های اختصاصی1397/10/2554.67 KBدانلود
روش اجرايي انتخاب پيمانكار اداره رسيدگي و پيمانفرایند های اختصاصی1397/10/25182.34 KBدانلود
روش اجرايي انتخاب مشاورانفرایند های اختصاصی1397/10/25217.62 KBدانلود
روش اجرايي بررسي نقشه ها و برآورد هزينه هافرایند های اختصاصی1397/10/25225.78 KBدانلود
روش اجرايي برگزاري مناقصهفرایند های اختصاصی1397/10/25249.74 KBدانلود
روش اجرايي رسيدگي به صورت وضعيت هافرایند های اختصاصی1397/10/2565.32 KBدانلود
روش اجرايي صدور مجوز تخريب ساختمان هاي دولتيفرایند های اختصاصی1397/10/2577.89 KBدانلود
روش اجرايي گردش كار،صورت وضعيت ها،تعديل ها وفرایند های اختصاصی1397/10/2580.90 KBدانلود

اطلاعات تماس

اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان

  1. آدرس ساختمان شماره یک : خرم آباد - بلوار شهید شفیع پور (شصت متری) - تقاطع جلال آل احمد
تلفن: 33201890 (66) 98+ و 33223471 (66) 98+
فکس: 33215590 (66) 98+
پست الکترونیک :