03 آبان 1400
En | 

وظایف مديريت فني و اجرايي

 • نظارت بر امر تدوين برنامه هاي فني و اجرائي منطبق با سياستهاي ابلاغي.
 • نظارت بر امر نيازهاي سازمانهاي دولتي مستقر در استان به ساختمانهاي اداري، تخصصي وعمومي و ارائه گزارش به قائم مقام وزير و مدير كل استان.
 • نظارت بر پروژه هاي مالي در دست اجرا اعم از اعتبارات و پيشرفتهاي فيزيكي و پرداختها به منظور جمع بندي و ارائه گزارش به قائم مقام وزير ومدير كل استان.
 • انجام هماهنگي با واحدهاي تحت سرپرستي به منظور برآورد نيازهاي تداركاتي طرحها و پروژههاي ملي و استاني و ارائه به حوزه قائم مقام وزير و مدير كل استان.
 • نظارت بر تنظيم قرارداد با مهندسين مشاور به منظور تهيه طرحهاي بخش.
 • شركت در كميسيونها، كميته ها، شوراهاي مربوطه حسب قوانين و آئين نامه هاي موضوعه.
 • نظارت بر تهيه و تنظيم برنامه هاي ميان مدت و كوتاه مدت واحدهاي تابعه و ارزيابي ميزان تحقق برنامه هاي مذكور.
 • همكاري و هماهنگي با ساير دستگاههاي ذيربط استاني در راستاي وظايف مرتبط با بخش فني واجرايي.
 • نظارت بر كليه امور مربوط به بخش فني و اجرايي در استان.
 • همكاري و مشارکت با حوزه ستادي در زمينه اجراي ساير امور محوله.

*** برای ارتباط مستقیم با مدیران می توانید به صفحه درخواست ملاقات با مدیران مراجعه کنید.

نام و نام خانوادگی وحید کرم الهی
سمت

 مدیریت فنی و اجرایی

تلفن تماس: 06633407345

ایمیل: karamolahi.v@rul.ir

Last Modified On: یکشنبه 02 آبان 04:52

اطلاعات تماس

اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان

 1. آدرس ساختمان شماره یک : خرم آباد - بلوار شهید شفیع پور (شصت متری) - تقاطع جلال آل احمد
تلفن: 33201890 (66) 98+ و 33223471 (66) 98+
فکس: 33215590 (66) 98+
پست الکترونیک :