03 اسفند 1398
En | 
تجدید فراخوان عمومی مشارکت

تجدید فراخوان عمومی مشارکت

تاریخ انتشار: 1398/06/09|   بازدید: 155 |  print

اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان به نمایندگی از شرکت بازآفرینی شهری ایران در نظر دارد اراضی 6/6  هکتاری واقع در خرم آباد بلوار شهید شفیع پور (شصت متری) جنب تصفیه خانه آب را در قالب  سه پروژه مشارکت در ساخت به متقاضیان حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

 

 

 لذا کلیه متقاضیان می توانند از تاریخ  1398/06/09  لغایت  1398/06/14  جهت آگاهی از شرایط و دریافت اسناد و مدارک فراخوان به درگاه الکترونیکی اداره کل راه و شهرسازی لرستان به آدرس www.rul.ir و یا درگاه الکترونیکی شرکت بازآفرینی شهری ایران به آدرس  http://www.udrc.ir  و یا سامانه تدارکات دولت به آدرس www.setadiran.ir  و یا پایگاه اطلاع رسانی مناقصات کشور به آدرسhttp://iets.mporg.ir  مراجعه فرمایند.مراجعه فرمایند.

تاریخ تحویل اسناد و بارگذاری در سامانه تدارکات دولت : 1398/06/15 لغایت 1398/06/24

زمان و تاریخ بازگشایی پاکات : 1398/06/25 ساعت 10 صبح

دریافت اسناد

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان

  نظرات

نظری وجود ندارد.

نام
ایمیل
وب سایت
عنوان
نظر
تصویر امنیتی
وارد نمودن کد
 

اطلاعات تماس

اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان

  1. آدرس ساختمان شماره یک : خرم آباد - بلوار شهید شفیع پور (شصت متری) - تقاطع جلال آل احمد
تلفن: 33201890 (66) 98+ و 33223471 (66) 98+
فکس: 33215590 (66) 98+
پست الکترونیک :