28 مهر 1400
En | 

معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع 

هم استانی های عزیز می توانند از خدمات الکترونیک موجود در سامانه شهراه استفاده نمایند.

*** اعداد داخل پرانتز در عنوان فایل ها، شناسه خدمت می باشند. 

 عنواندسته‌بندیتوضیحاتتاریخ اصلاح 
ارایه فرصت‌های سرمایه‌گذاری و مشاوره (13051686000)معاونت برنامه ریزی و توسعه منابعآدرس ساختمان شماره یک : خرم آباد - بلوار شهید شفیع پور (شصت متری) - تقاطع جلال آل احمد - تلفن: 33248211 - menati.a@rul.ir - امین منتی1398/04/17دانلود
تامین منابع جنسی (مصالح) (13051685000)معاونت برنامه ریزی و توسعه منابعآدرس ساختمان شماره یک : خرم آباد - بلوار شهید شفیع پور (شصت متری) - تقاطع جلال آل احمد - تلفن: 33248211 - menati.a@rul.ir - امین منتی1398/04/17دانلود
تدوین پیش نویس و ارائه شاخصهای برنامه های توسعه (13051688000)معاونت برنامه ریزی و توسعه منابعآدرس ساختمان شماره یک : خرم آباد - بلوار شهید شفیع پور (شصت متری) - تقاطع جلال آل احمد - تلفن: 33248211 - امین منتی - menati.a@rul.ir1398/04/17دانلود
تسهیلات صندوق توسعه ملی (15011687000)معاونت برنامه ریزی و توسعه منابعآدرس ساختمان شماره یک : خرم آباد - بلوار شهید شفیع پور (شصت متری) - تقاطع جلال آل احمد - تلفن: 33248211 - امین منتی - menati.a@rul.ir1398/04/17دانلود
Loading
  • نظر خود را در خصوص خدمات ارائه شده در اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان با شرکت در نظر سنجی به ما انتقال دهید. همچنین شما می توانید در صورت داشتن شکایت در خصوص خدمات ارائه شده (الکترونیک و غیر الکترونیک) از دکمه طرح شکایت در انتهای فرم استفاده نمایید.
اطلاعات تماس

اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان

  1. آدرس ساختمان شماره یک : خرم آباد - بلوار شهید شفیع پور (شصت متری) - تقاطع جلال آل احمد
تلفن: 33201890 (66) 98+ و 33223471 (66) 98+
فکس: 33215590 (66) 98+
پست الکترونیک :