28 مهر 1400
En | 

معاونت مسکن و ساختمان 

هم استانی های عزیز می توانند از خدمات الکترونیک موجود در سامانه شهراه استفاده نمایند.

*** اعداد داخل پرانتز در عنوان فایل ها، شناسه خدمت می باشند. 

 عنواندسته‌بندیتاریخ اصلاحتوضیحات 
ارتقاء سطح دانش فنی -آزمون ورود به حرفه (18051678000)معاونت مسکن و ساختمان1398/04/17آدرس ساختمان شماره سه : خرم آباد - بلوار شهید شفیع پور (شصت متری) - بعد از پل شصت متری - جنب امور برق - عبدالله قوامی - ghavami.a@rul.ir - تلفن: 33241450دانلود
ارتقاء سطح دانش فنی -مدیریت و راهبری آموزشهای تخصصی (18051678000)معاونت مسکن و ساختمان1398/04/17آدرس ساختمان شماره سه : خرم آباد - بلوار شهید شفیع پور (شصت متری) - بعد از پل شصت متری - جنب امور برق - عبدالله قوامی - ghavami.a@rul.ir - تلفن: 33241450دانلود
انتشار و ترویج مقررات ملی ساختمان (15061677000)معاونت مسکن و ساختمان1398/04/17آدرس ساختمان شماره سه : خرم آباد - بلوار شهید شفیع پور (شصت متری) - بعد از پل شصت متری - جنب امور برق - عبدالله قوامی - ghavami.a@rul.ir - تلفن: 33241450دانلود
پروانه اشتغال به کار - خدمات آزمایشگاهی (13041682105)معاونت مسکن و ساختمان1398/04/17آدرس ساختمان شماره سه : خرم آباد - بلوار شهید شفیع پور (شصت متری) - بعد از پل شصت متری - جنب امور برق - عبدالله قوامی - ghavami.a@rul.ir - تلفن: 33241450دانلود
پروانه اشتغال به کار - دفاتر طراحی (13041682100)معاونت مسکن و ساختمان1398/04/17آدرس ساختمان شماره سه : خرم آباد - بلوار شهید شفیع پور (شصت متری) - بعد از پل شصت متری - جنب امور برق - عبدالله قوامی - ghavami.a@rul.ir - تلفن: 33241450دانلود
پروانه اشتغال به کار - سازندگان انبوه مسکن و ساختمان حقوقی (13041682106)معاونت مسکن و ساختمان1398/04/17آدرس ساختمان شماره سه : خرم آباد - بلوار شهید شفیع پور (شصت متری) - بعد از پل شصت متری - جنب امور برق - عبدالله قوامی - ghavami.a@rul.ir - تلفن: 33241450دانلود
پروانه اشتغال به کار - سازندگان مسکن و ساختمان (13041682107)معاونت مسکن و ساختمان1398/04/17آدرس ساختمان شماره سه : خرم آباد - بلوار شهید شفیع پور (شصت متری) - بعد از پل شصت متری - جنب امور برق - عبدالله قوامی - ghavami.a@rul.ir - تلفن: 33241450دانلود
پروانه اشتغال به کار - سازندگان مسکن و ساختمان حقیقی (13041682102)معاونت مسکن و ساختمان1398/04/17آدرس ساختمان شماره سه : خرم آباد - بلوار شهید شفیع پور (شصت متری) - بعد از پل شصت متری - جنب امور برق - عبدالله قوامی - ghavami.a@rul.ir - تلفن: 33241450دانلود
پروانه اشتغال به کار - شخص حقوقی تبصره 4 ماده 11 (13041682108)معاونت مسکن و ساختمان1398/04/17آدرس ساختمان شماره سه : خرم آباد - بلوار شهید شفیع پور (شصت متری) - بعد از پل شصت متری - جنب امور برق - عبدالله قوامی - ghavami.a@rul.ir - تلفن: 33241450دانلود
پروانه اشتغال به کار - شخص حقوقی طراح و ناظر (13041682109)معاونت مسکن و ساختمان1398/04/17آدرس ساختمان شماره سه : خرم آباد - بلوار شهید شفیع پور (شصت متری) - بعد از پل شصت متری - جنب امور برق - عبدالله قوامی - ghavami.a@rul.ir - تلفن: 33241450دانلود
پروانه اشتغال به کار - مهندسی (13041682104)معاونت مسکن و ساختمان1398/04/17آدرس ساختمان شماره سه : خرم آباد - بلوار شهید شفیع پور (شصت متری) - بعد از پل شصت متری - جنب امور برق - عبدالله قوامی - ghavami.a@rul.ir - تلفن: 33241450دانلود
پروانه اشتغال به کار - کاردانی (13041682103)معاونت مسکن و ساختمان1398/04/17آدرس ساختمان شماره سه : خرم آباد - بلوار شهید شفیع پور (شصت متری) - بعد از پل شصت متری - جنب امور برق - عبدالله قوامی - ghavami.a@rul.ir - تلفن: 33241450دانلود
پروانه اشتغال به کار - کنترل بازرسی (13041682110)معاونت مسکن و ساختمان1398/04/17آدرس ساختمان شماره سه : خرم آباد - بلوار شهید شفیع پور (شصت متری) - بعد از پل شصت متری - جنب امور برق - عبدالله قوامی - ghavami.a@rul.ir - تلفن: 33241450دانلود
تعیین حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان مدارک مرتبط با مهندسی ساختمان (15061681000)معاونت مسکن و ساختمان1398/04/17آدرس ساختمان شماره سه : خرم آباد - بلوار شهید شفیع پور (شصت متری) - بعد از پل شصت متری - جنب امور برق - عبدالله قوامی - تلفن: 33241450 - ghavami.a@rul.ir لینک: http://shahrah.mrud.ir/app.php/service/professional-qualificationدانلود
نظارت بر عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها (15061679000)معاونت مسکن و ساختمان1398/04/17آدرس ساختمان شماره سه : خرم آباد - بلوار شهید شفیع پور (شصت متری) - بعد از پل شصت متری - جنب امور برق - عبدالله قوامی - ghavami.a@rul.ir - تلفن: 33241450دانلود
نظارت و ارزیابی کیفیت ساخت و سازها (15061676000)معاونت مسکن و ساختمان1398/04/17آدرس ساختمان شماره سه : خرم آباد - بلوار شهید شفیع پور (شصت متری) - بعد از پل شصت متری - جنب امور برق - عبدالله قوامی - ghavami.a@rul.ir - تلفن: 33241450دانلود
Loading
  • نظر خود را در خصوص خدمات ارائه شده در اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان با شرکت در نظر سنجی به ما انتقال دهید. همچنین شما می توانید در صورت داشتن شکایت در خصوص خدمات ارائه شده (الکترونیک و غیر الکترونیک) از دکمه طرح شکایت در انتهای فرم استفاده نمایید.
اطلاعات تماس

اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان

  1. آدرس ساختمان شماره یک : خرم آباد - بلوار شهید شفیع پور (شصت متری) - تقاطع جلال آل احمد
تلفن: 33201890 (66) 98+ و 33223471 (66) 98+
فکس: 33215590 (66) 98+
پست الکترونیک :