28 مهر 1400
En | 

معاونت معماری و شهرسازی

هم استانی های عزیز می توانند از خدمات الکترونیک موجود در سامانه شهراه استفاده نمایند.

*** اعداد داخل پرانتز در عنوان فایل ها، شناسه خدمت می باشند. 

 عنواندسته‌بندیتاریخ اصلاحتوضیحات 
بروزرسانی پایگاه اطلاعات مكانی طرحها (15021692000)معاونت معماری و شهرسازی1398/04/17آدرس ساختمان شماره یک : خرم آباد - بلوار شهید شفیع پور (شصت متری) - تقاطع جلال آل احمد - صادق بهاروند - bahrvand.s@rul.ir - تلفن: ٣٣٢٠١٨٩٠دانلود
تامين عكس و نقشه (15021691000)معاونت معماری و شهرسازی1398/04/17آدرس ساختمان شماره یک : خرم آباد - بلوار شهید شفیع پور (شصت متری) - تقاطع جلال آل احمد - صادق بهاروند - bahrvand.s@rul.ir - تلفن: ٣٣٢٠١٨٩٠دانلود
تدوين و ابلاغ ضوابط و مقررات (15051680000)معاونت معماری و شهرسازی1398/04/17آدرس ساختمان شماره یک : خرم آباد - بلوار شهید شفیع پور (شصت متری) - تقاطع جلال آل احمد - صادق بهاروند - bahrvand.s@rul.ir - تلفن: ٣٣٢٠١٨٩٠دانلود
طرحهای عمران - توسعه و عمران (15021690100)معاونت معماری و شهرسازی1398/04/17آدرس ساختمان شماره یک : خرم آباد - بلوار شهید شفیع پور (شصت متری) - تقاطع جلال آل احمد - صادق بهاروند - bahrvand.s@rul.ir - تلفن: ٣٣٢٠١٨٩٠دانلود
طرحهای عمران - طرحهای تفصيلی (15021690101)معاونت معماری و شهرسازی1398/04/17آدرس ساختمان شماره یک : خرم آباد - بلوار شهید شفیع پور (شصت متری) - تقاطع جلال آل احمد - صادق بهاروند - bahrvand.s@rul.ir - تلفن: ٣٣٢٠١٨٩٠دانلود
طرحهای عمران - طرحهای طراحی (15021690102)معاونت معماری و شهرسازی1398/04/17آدرس ساختمان شماره یک : خرم آباد - بلوار شهید شفیع پور (شصت متری) - تقاطع جلال آل احمد - صادق بهاروند - bahrvand.s@rul.ir - تلفن: ٣٣٢٠١٨٩٠دانلود
طرحهای عمران - طرحهای مجموعه شهری (15021690103)معاونت معماری و شهرسازی1398/04/17آدرس ساختمان شماره یک : خرم آباد - بلوار شهید شفیع پور (شصت متری) - تقاطع جلال آل احمد - صادق بهاروند - bahrvand.s@rul.ir - تلفن: ٣٣٢٠١٨٩٠دانلود
طرحهای فرادست - طرحهای توسعه وعمران (15021689101)معاونت معماری و شهرسازی1398/04/17آدرس ساختمان شماره یک : خرم آباد - بلوار شهید شفیع پور (شصت متری) - تقاطع جلال آل احمد - صادق بهاروند - bahrvand.s@rul.ir - تلفن: ٣٣٢٠١٨٩٠دانلود
طرحهای فرادست - طرحهای كالبدی (15021689100)معاونت معماری و شهرسازی1398/04/17آدرس ساختمان شماره یک : خرم آباد - بلوار شهید شفیع پور (شصت متری) - تقاطع جلال آل احمد - صادق بهاروند - bahrvand.s@rul.ir - تلفن: ٣٣٢٠١٨٩٠دانلود
Loading
  • نظر خود را در خصوص خدمات ارائه شده در اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان با شرکت در نظر سنجی به ما انتقال دهید. همچنین شما می توانید در صورت داشتن شکایت در خصوص خدمات ارائه شده (الکترونیک و غیر الکترونیک) از دکمه طرح شکایت در انتهای فرم استفاده نمایید.
اطلاعات تماس

اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان

  1. آدرس ساختمان شماره یک : خرم آباد - بلوار شهید شفیع پور (شصت متری) - تقاطع جلال آل احمد
تلفن: 33201890 (66) 98+ و 33223471 (66) 98+
فکس: 33215590 (66) 98+
پست الکترونیک :