شماره: 44840
1399/12/20
طی حکمی از سوی جانشین وزیر در ستاد مدیریت بحران رییس کمیته مدیریت بحران استان لرستان منصوب شد
طی حکمی از سوی جانشین وزیر در ستاد مدیریت بحران رییس کمیته مدیریت بحران استان لرستان منصوب شد

جانشین وزیر راه و شهرسازی در ستاد مدیریت بحران در حکمی کرم‌اللهی مدیرکل راه و شهرسازی استان لرستان را به ریاست کمیته مدیریت بحران استان، منصوب کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، شهرام آدم‌نژاد جانشین وزیر در ستاد مدیریت بحران در حکمی کرم‌اللهی مدیرکل راه و شهرسازی استان لرستان را به سمت رییس کمیته مدیریت بحران استان منصوب کرد.

در این حکم آمده است: با هدف اعمال فرماندهی واحد و ایجاد وحدت رویه در امر سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی، اجرا و نظارت به و منظور استفاده از تمامی ظرفیت‌های آن استان در نظام جامع مدیریت بحران و با استناد به تبصره ۸ ماده ۹ دستورالعمل اجرایی ستاد مدیریت بحران وزارت متبوع به موجب این ابلاغ به عنوان رییس کمیته مدیریت بحران استان لرستان منصوب می‌شوید.

انتظار است با اتکال به پروردگار یکتا و کوشش مجدانه در عملیاتی نمودن اهداف و وظایف مندرج در دستورالعمل یاد شده نسبت به برگزاری مستمر جلسات آن کمیته اقدام و گزارش های مربوطه به صورت منظم به دبیرخانه ستاد اعلام شود.

حق انتشار محفوظ است ©